06.08.2021 | Svátek má Oldřiška | Zítra Lada

Lenka

Management pro zdravotníky v kostce

25.09.2011 publikoval(a)  
Kategorie NCO NZO, Zdravotnická literatura

Publikace podává srozumitelné a jasné vyjádření, co je vlastně management a jak shrnout základy moderního managementu. Kniha je rozvržena do 18 kapitol. Začíná od filosofie pojetí moderního managementu, přes management lidských zdrojů, pracovní typologie osobnosti, osobní a časový management, týmová práce, kariéra a osobní rozvoj, dále systém hodnocení pracovníků, styly vedení, pracovní motivace a další.

Publikace je určena hlavně pro specializační vzdělávání: Management pracovníků v nelékařských a zdravotnických oborech. Určitě tuto knihu ocení i lidé, kteří pracují ve vedoucích funkcích ve zdravotnictví.

 

Otorinolaryngologie v perioperační péči

19.09.2011 publikoval(a)  
Kategorie NCO NZO, Zdravotnická literatura

Publikace je určena pro specializační vzdělávání v oboru „ Perioperační péče“, a to pro speciální modul „Perioperační péče o pacienta v ORL“, jehož obsahem je specifická problematika operačních výkonů a postupů v ORL.

Je rozdělena do dvou dílů. První pojednavá o anatomii a fysiologii ucha, dýchacích a polykacích cest a oblasti krku. V prvním díle najdete také vyšetřovací metody zmíněných oblastí již ve fysiologii. Celý článek »

Poranění míchy- ucelená ošetřovatelsko- rehabilitační péče

18.09.2011 publikoval(a)  
Kategorie NCO NZO, Zdravotnická literatura

Druhé přepracované a rozšířené vydání. Publikace je určena pro specializační studim nelékařských oborů a studujících lékařských fakult. Text je rozdělen do kapitol, které obsahují od organizace ošetření poranění míchy v České republice, patofyziologie traumatického poškození míchy, prvotní přednemocniční a nemocniční péči, míšní poranění u polytraumatizovaného pacienta, ošetřovatelskou péči na spinální jednotce, prevenci trombembolické nemoci, navazující péče o vyměšování stolice a moče. Celý článek »