25.04.2024 | Svátek má Marek | Zítra Oto

Pedagogika

Dějiny pedagogiky

26.04.2013 publikoval(a)  
Kategorie Pedagogika

Publikace je nezbytným studijním materiálem pro studenty učitelství všech fakult a všech oborů na fakultách pedagogických.Tematizuje problematiku dějin výchovy a vzdělání v období novověku a v době moderní, sleduje období 17. až poloviny 20. století. Ukazuje hlavní mezníky vývoje evropského školství s akcentem na české země. Důraz je kladen na bouřlivou a dodnes aktuální reformně pedagogickou diskuzi 20. století. Čtenář je seznámen s hlavními východisky tohoto světového i českého fenoménu, ale i s jednotlivými vybranými světovými i českými reformně pedagogickými koncepcemi. Kniha obsahuje věcný i jmenný rejstřík a hlavní doporučenou literaturu.
(Grada, Kasper Tomáš, Kasperová Dana)

Andragogika – Beneš Milan

26.04.2013 publikoval(a)  
Kategorie Pedagogika

Základní učební text pro studenty andragogiky a personálního řízení mapuje obor s jeho multidisciplinárním založením, využívá poznatky příbuzných oborů. Publikace zohledňuje především poznatky spojené se sociologickým pohledem na učení se dospělých. Publikace vede i k zamyšlení nad smyslem a významem vzdělávání dospělých v historických a především sociálních souvislostech. Kniha obsahuje mimo vysvětlení základních termínů i přehled hlavních směrů andragogických teorií, příklady organizace vzdělávání dospělých, cílové skupiny ve vzdělávání dospělých, uvádí význam vzdělávání dospělých pro jejich profesi apod. (Grada)

Říkadla a jednoduchá cvičení

19.11.2012 publikoval(a)  
Kategorie Pedagogika

Přinášíme neocenitelnou pomůcku pro všechny rodiče a lektory, cvičící ve sportovních nebo mateřských centrech s dětmi od kojeneckého věku. Zábavná cvičení na gymnastickém míči, overballu, s obručí, padákem i bez náčiní, doprovázená nápaditými říkadly, jistě ocení i učitelé mateřských škol.
Celý článek »

Zážitkové pedagogické učení

04.08.2011 publikoval(a)  
Kategorie Pedagogika

Publikace slouží jako učební materiál všem pedagogickým a volnočasovým pracovníkům. V úvodní části se čtenáři seznámí se základními pojmy výchovy v přírodě a zážitkově pedagogických přístupech, které se v projektech uplatňují. V hlavní části textu publikace přiblíží současné moderní pojetí výchovy v přírodě. Objasní pojmy projektování, dramaturgie, programové oblasti, hry a prostředky, které zavedou čtenáře k poznání, že je velmi vhodné pokládat si při tvorbě programů a projektů v přírodě praktické otázky a hledat na ně reálné odpovědi. Mohou tím ušetřit spoustu času, energie, přesněji zacílit a dopracovat program, usnadnit Celý článek »

Pedagogika

26.07.2011 publikoval(a)  
Kategorie Pedagogika

Tato publikace slouží k základní orientaci v pedagogice jako moderní vědě. Je koncipována jako učebnice základů pedagogiky a didaktiky s úvodem do sociální pedagogiky, pedagogického výzkumu a diagnostiky žáka. Poskytuje nové pohledy na výchovu a vzdělávání a otevírá prostor k vlastnímu pedagogickému uvažování. Základním cílem učebnice je především podporovat samostatné pedagogické myšlení, tvořivost a prostřednictvím variabilních úkolů a otázek umožnit reflexi vlastního učení. Text je určen především studentům středoškolského pedagogického vzdělávání a studujícím učitelství na pedagogických i jiných fakultách, ale také začínajícím učitelům, vychovatelům a všem ostatním, kteří mají touhu po vědění a putování pedagogickou teorií a praxí. (Grada, Čábalová Dagmar)

Speciální pedagogika

08.07.2011 publikoval(a)  
Kategorie Pedagogika

Potřeba a snaha léčit choroby a napravovat vady či poruchy je stará stejně jako nemoci a postižení. Druhem léčby však může být i vzdělávání a úspěšné začlenění do společnosti. Obor speciální pedagogiky se vyprofiloval postupně při hledání optimálních přístupů k handicapovaným lidem a ve snaze vychovávat, vzdělávat a rozvíjet tyto jedince tak, aby nakonec byli schopni prožívat i navzdory různým znevýhodněním kvalitní a smysluplný život. Vždyť trend celoživotního učení a trvalého osobnostního rozvoje se postižených lidí týká stejně jako všech ostatních. Snad této snaze pomůže i kniha Speciální pedagogika, která je Celý článek »

Výchova ke zdraví

17.06.2011 publikoval(a)  
Kategorie Pedagogika

Zdraví člověka je v současném pojetí podle definice Světové zdravotnické organizace chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je utvářeno a ovlivňováno mnoha činiteli a je předpokladem pro aktivní a spokojený život, pro dobrou pracovní výkonnost. Proto je také výchova ke zdraví jednou z priorit základního vzdělávání a promítá se i do celého života školy. Kniha kolektivu renomovaných českých autorů zprostředkovává všem vyučujícím daného předmětu a studentům pedagogických fakult obsahovou stránku výchovy ke zdraví s důrazem na prevenci a aktuální informace týkající se zdraví a zdravého životního stylu.
(Grada, Machová Jitka, Kubátová Dagmar a kolektiv)