25.04.2024 | Svátek má Marek | Zítra Oto

Sociologie

Průvodce sociologií

17.09.2013 publikoval(a)  
Kategorie Sociologie

Sociologie je dnes moderním, stále se rozvíjejícím oborem. Kde a kdy se ale tento obor zrodil? Které osobnosti ho utvářely a utvářejí? Čím vším se sociologie zabývá, kam směřuje? Právě na tyto a podobné otázky odpovídá publikace Průvodce sociologií. Kniha svým pojetím vychází z celosvětových sociologických trendů, je ale obohacena i o současné reálie české společnosti. Svou přehledností a srozumitelností může být praktickým průvodcem nejen pro studenty humanitních oborů, ale pro všechny, kteří se chtějí hlouběji seznámit s „vědou o společnosti“.
(Grada, Jandourek Jan)

Dějiny sociologie

09.05.2013 publikoval(a)  
Kategorie Sociologie

Publikace si neklade za cíl systematizovat dějiny sociologie ani v úplnosti, ba ani v jednotlivostech. Spíše chce čtenáře přesvědčit o „užitku a požitku“ z četby sociologických klasiků. Představením díla jednotlivých klasiků sociologie se publikace snaží ukázat a ozřejmit proměny sociologického myšlení od tzv. otců-zakladatelů, Augusta Comta, Emila Durkheima, Karla Marxe, Alexise de Tocquevilla či Johna S. Milla, přes Maxe Webera, Georga Simmela, Wernera Sombarta a dalších, až k moderní sociologii Talcotta Parsonse.

Publikace je určena především studentům sociologie a dalších sociálních a humanitních oborů, dobře ale poslouží i čtenářům-laikům, kteří se zajímají o oblast sociologie. (Grada, Petrusek Milan a kolektiv)

Čítanka sociologických klasiků – Jandourek Jan

26.04.2013 publikoval(a)  
Kategorie Sociologie

Renomovaný český autor sestavil pro české čtenáře ojedinělou čítanku klasických sociologických textů. Začíná u protosociologických textů (Platon, Augustin), pokračuje základními klasiky (Comte, Spencer, Marx, Durkheim apod.), přes významné pokračovatele podle základních sociologických paradigmat, až po současné autory. Nezapomíná ani na významné české sociology, jako například Lindnera, Masaryka, Chalupného a mnoho dalších. Publikace jistě osloví všechny, kteří se zajímají o sociologii – ať už studenty příslušných univerzitních oborů, nebo laickou veřejnost. (Grada)

Základy sociologie

26.06.2011 publikoval(a)  
Kategorie Sociologie

Přehledná publikace slouží jako základní text pro studenty příslušných oborů VŠ. Základy sociologie jsou zde představeny ve třech tématických na sebe navazujících blocích. Po úvodu, který seznamuje s předmětem sociologie a její metodou, jejím vznikem a vývojem, základními otázkami a paradigmaty, následuje blok věnovaný sociální integraci ústící v blok věnovaný sociálnímu uspořádání a v poslední blok věnovaný sociálnímu jednání.

Jedná se o publikaci tzv. „úvodu do studia“. Její jedinečnost a atraktivnost pro studenty spočívá v tom, že v závěru každé kapitoly je uveden přehled pojmů a kontrolní otázky. Ke každé kapitole 1–12 náleží jedno cvičení ze cvičebnice v závěru publikace, jehož účelem je upevnění získaných znalostí. (Grada, Novotná Eliška)

Sociologie sociálních skupin

25.06.2011 publikoval(a)  
Kategorie Sociologie

Naše každodennost se odehrává v sociálních skupinách. V nich prožíváme svá přátelství a spory, v nich si druhých vážíme či je zatracujeme. V nich se máme rádi, milujeme a nenávidíme, hádáme se a pomlouváme. Ve skupinách spolupracujeme a soutěžíme, pomáháme si, ale i ubližujeme. Ve skupinách nejsme sami – a nejsme-li sami, nebo ve dvojici, jsme… v sociální skupině. Dovolte, abychom vám představili sociální skupinu, jako jednu z forem sociální integrace. Seznamte se s jejími aktéry, jejich skupinovými pozicemi a rolemi. Uvažujte o Celý článek »

Sociologie organizace

20.06.2011 publikoval(a)  
Kategorie Sociologie

Kniha nás vede do světa, jehož jsme tvůrci: do světa organizací. Jejich význam rostl spolu s civilizačním vývojem a dnes si neumíme svůj každodenní život bez nich představit. Budeme poznávat organizace jako formální sociální útvary, ve kterých je vykonávána moc (nebudeme tedy věnovat pozornost neformálním sociálním skupinám). Cestu začneme otázkou „Co to jsou ty organizace?“, na niž budeme hledat odpověď v úvahách o sociálním konstruování reality. Odpověď nám umožní tázat se „Proč tady jsou ty organizace?“ a uvažovat poté o jejich nejvýznamnějších znacích. Třetí milník na cestě vytyčíme položením otázky „Co to v Celý článek »

Soudobá sociologická teorie

15.06.2011 publikoval(a)  
Kategorie Sociologie

Přestože sociologická teorie je dnes už etablovaným podoborem sociologie, jenž má své otce zakladatele, kanonické knihy, heroická období překotného vývoje, vlastní zásobu klíčových pojmů i celosvětově proslulé časopisy, není zcela snadné vyložit, co je vlastně jejím pravým obsahem. Tuto otázku se autoři pokoušejí zodpovědět v úvodní části knihy; poté následuje třiadvacet portrétů nejvýznamnějších osobností soudobé teoretické sociologie (Lévi-Strauss, Parsons, Merton, Habermas, Foucault, Dahrendorf a řada dalších) s cílem představit jejich hlavní myšlenky a ukázat, čím nejvíce obohatili prostor systematického uvažování o Celý článek »