26.05.2024 | Svátek má Filip | Zítra Valdemar

NCO NZO

Ošetřovatelská péče v oční chirurgii

11.05.2013 publikoval(a)  
Kategorie NCO NZO

osetrovatelska pece v ocni chirurgiiNová publikace s obsáhlou barevnou fotodokumentací. Kniha popisuje ošetřovatelskou péči o nejčastější oční onemocnění. Patří zde refrakční vady, glaukom, katarakta, onemocnění sítnice a úrazy oka. Mezi méně častá, ale závažná onemocnění patří záněty jednotlivých součástí oka a jeho okolí a nádorová onemocnění v této oblasti. Oční lékařství spolupracuje s dalšími obory z důvodu projevů či komplikací některých onemocnění na oku. Jedná se hlavně o interní lékařství , neurologii, diabetologii, imunologii, otorinolaryngologii a plastickou chirurgii.

Knihu můžete koupit zde: http://knihovna.nconzo.cz/rs_shop/index.php?page=detail&artikl=221

Perioperační péče o pacienta v ortopedii

14.12.2012 publikoval(a)  
Kategorie NCO NZO

Publikace je průřezem základních znalostí pro pochopení problematiky ortopedie a spondylochirurgie. Ortopedie prošla výraznou proměnou a mohutným technickým rozvojem.  V dnešní době se jedná o nejtechničtější obor medicíny ve smyslu operačního využití implantátů a toto přináší i velkou náročnost z hlediska znalostí perioperační péče.

 

Knihu můžete zakoupit zde:

http://knihovna.nconzo.cz/rs_shop/index.php?page=detail&artikl=220

 

Intenzivní péče o novorozence

20.09.2012 publikoval(a)  
Kategorie NCO NZO

Druhé přepracované a rozšířené vydání publikace zaznamenává mnoho aktuálních změn v ošetřování novorozence na jednotce intezivní péče.
Vzhledem ke zrušení povinného očkování proti tuberkulóze byla kapitola o kalmetizaci nahrazena novými postupy v péči o dítě po perinatální asfyxii – řízenou hypotermií.

Celá publikace zůstala rozdělena na tři části, z nichž každá prošla revizí a úpravami. Část A i nadále poskytuje odborné informace, týkající se každodenní péče o novorozence, část B se zabývá orgánovými a Celý článek »

Ošetřovatelská perioperační péče

14.09.2012 publikoval(a)  
Kategorie NCO NZO

Úvodní kniha k navazujícím publikacím určených perioperační péči. Vznikal s cílem seznámit se se základními podmínkami, povinnostmi a vědomosti, které jsou nezbytné pro pracovníky, kteří poskytují ošetřovatelskou péči na operačních sálech. Kapitoly jsou věnovány obecným zásadám, tak aby se získal všobecný rozhled a potřebné informace pro práci na operačním sále. Autoři se při tvorbě předkládaného učebního textu snažili o objektivitu a odbornost.
Celý článek »

Dětská anesteziologie

24.06.2012 publikoval(a)  
Kategorie NCO NZO

Kniha je určena pro sestry studující specializační vzdělávání v oboru intezivní péče v pediatrii a pro všechny ostatní pracující v anesteziologických úsecích. Popisuje odlišnosti dětského věku, podává přehled o farmakologii léků používaných v anesteziologii a o způsobech anestézie a jejich komplikacích. Další kapitoly jsou věnovány přípravě nemocného na operační výkon, způsobu zajištění dýchacích cest, perioperačním náhradám tekutin a krevních ztrát a anesteziologickým postupům v jednotlivých chirurgických oborech. Celý článek »

Determinanty zdraví

01.05.2012 publikoval(a)  
Kategorie NCO NZO

Žijeme v době radikálních změn. Zvyšuje se průměrná délka života, zvyšuje se počet obyvatel v postproduktivním věku. Tato skutečnost klade mnohem větší důraz na oblast životosprávy jako jednoho z nejvýznamnějších faktorů zdraví. Cílem lidského života není jeho pouhé prodloužení, ale současné přidání životu smysluplný a kvalitní obsah, jehož prvořadým předpokladem je dobrá fyzická a psychická kondice do vysokého věku. Zajímáte-li se o tuto problematiku, není vám lhostejné, co jíte, pijete, jaké máte pohybové aktivity s rodinou? Začtěte se do této publikace.
Celý článek »

Neurologie pro nelékařské obory

15.04.2012 publikoval(a)  
Kategorie NCO NZO

Nové přepracované a rozšířené vydání. Učební text je koncipován jako doplněk k přednáškám. Poskytuje základní přehled odpovídající uvedenému účelu. Kniha byla vytvořena jako učební pomůcka pro studenty nelékařských bakalářských a magisterských oborů v medicíně a pro potřeby postgraduálního studia středního zdravotnického personálu v oboru neurologie. Celý článek »

Perioperační péče o pacienta v oční chirurgii

25.02.2012 publikoval(a)  
Kategorie NCO NZO

Oční operace mají své zvláštnosti, kterými se odlišují od ostatních chirurgických oborů. Oftalmologie se týká velmi malého orgánu, kde téměř převážná většina operací probíhá pod operačním mikroskopem. V oční chirurgii se používají speciální mikronástroje, které jsou zhotoveny z čisté oceli nebo titanu. Oční chirurgie je velni rychle se rozvíjející chirurgický obor. Takřka denně se setkáváme s novými chirurgickými postupy, přístroji a instrumentáriem. Celý článek »

Perioperační péče o pacienta v traumatologii

12.01.2012 publikoval(a)  
Kategorie NCO NZO

Role sestry instrumentářky na operačním sále a v průběhu operace je nezastupitelná. Obecná část knihy je věnována základům traumatologie a obecným principům osteosyntéz. Speciální část se v úvodu věnuje problematice úrazů hrudníku a močového systému. Úrazy břicha jsou probrány v knize Perioperační péče o pacienta v digestivní chirurgii. Následující kapitoly jsou artroskopii a endoprotetice, poranění páteře, pánve a končetin. Na závěr jsou zmíněny úrazy těhotných. Publikace je určena pro specializační vzdělávání a pro sestry již pracující na operačních sálech. (NCONZO)

Umělá plicní ventilace

31.12.2011 publikoval(a)  
Kategorie NCO NZO

Umělá plicní ventilace je jednou ze základních součástí terapie kriticky nemocných. V posledních desetiletích došlo k rychlému vývoji a zdokonalování metod této orgánové podpory, navíc se neustále zvyšují nároky na vzdělávání všeobecných sester ve snaze zajistit nemocným co nekvalitnější péči. Všeobecná sestra, která pracuje s nemocným v kritickém stavu, by měla mít základní přehled o principech, indikacích a realizaci umělé plicní ventilace. Jen tak se může stát plnohodnotnou součástí ošetřovatelského týmu. Cílem této publikace je přiblížit základy umělé plicní ventilace jednoduchou a srozumitelnou Celý článek »